BIP
9 batalion dowodzenia
Centrum Pomocy Rodzinie

INFORMACJA DLA RODZIN ŻOŁNIERZY 9 BATALIONU DOWODZENIA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA MISJE POZA GRANICE KRAJU

 

W czasie przebywania żołnierza na misji poza granicami kraju, a także po jego powrocie Rodzina może korzystać
z Centrum Pomocy Rodzinie (CPR), które mieści się na terenie 9 batalionu dowodznia.

 
Główne zadania CPR:
• utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji
• pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny
• wsparcie psychologiczne członków rodzin
• pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.)
• koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym
• inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych
i poszkodowanych
• stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów
i kombatantów misji oraz ich rodzin
• organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin
W CPR wydzielone jest pomieszczenie do swobodnego kontaktu telefonicznego i internetowego rodzin z uczestnikami misji, które udostępniane jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (z jednodniowym wyprzedzeniem przekazanym opiekunowi CPR).
W wyjątkowych sytuacjach rodziny żołnierzy mogą kontaktować się bezpośrednio z dowódcą 9 batalionu dowodzenia ppłk Piotrem Urbasiem (tel: 261-887-6 01)

Po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania poprzez opiekuna CPR można zasięgnąć konsultacji w sprawach m.in.:
- finansowych
- prawnych
- personalno-kadrowych.

Do dyspozycji rodzin uczestników misji pozostaje także:
Psycholog Konsultant ds. profilaktyki psychologicznej – p. Anna LIPSKA (tel:261-887-0 16)  – termin konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych