BIP
9 batalion dowodzenia
Zarys historyczny

HISTORIA JEDNOSTEK, KTÓRYCH TRADYCJE KONTYNUUJE 9 BATALION DOWODZENIA

W okresie międzywojennym w koszarach białobrzeskich stacjonowały kolejno:

1921 - 1924 - 1 Batalion Radiotelegraficzny z 1 Pułku Łączności w Zegrzu;

1924 - 1929 - 1 Batalion Radiotelegraficzny z 1 Pułku Radiotelegraficznego w Beniaminowie;

1929 - 1939 - 2 Batalion Radiotelegraficzny z 1 Pułku Radiotelegraficznego w Beniaminowie.

W latach 1948 - 2008 w Białobrzegach stacjonowały kolejno:

1948 - 1956 - 17 i 40 Batalion Łączności

17 Batalion łączności (JW 4425 Legionowo) sformowany został na bazie 1 Okręgowego Batalionu Łączności (JW 4425 Legionowo) na podstawie rozkazu MON Nr 0043/Org. z dnia 17.05.1951r. Liczył on 360 żołnierzy i 15 pracowników kontraktowych. W dniu 23. 10. 1955r. przedyslokowany został z Legionowa do Białobrzegów (Beniaminów). 22 listopada 1956 r. na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 0181/Org. oraz Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0111/Org. 17 Batalion Łączności przeformowano na nowy etat i przemianowano go na 9 Pułk Łączności (JW 4425) stacjonujący w Białobrzegach (Beniaminów) Nowy etat Nr 14/116 z dnia 04.10.1956r. określał liczbę żołnierzy – 895. Pierwszym dowódcą pułku był ppłk Feliks Konty.

40 Liniowo Eksploatacyjny Batalion Łączności (JW 5105 Białobrzegi) rozkazem MON Nr 0043/Org. z dnia 17.05.1951r. sformowany został od nowa w ramach reorganizacji jednostek Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Zgodnie z etatem Nr 14/58 z dnia 18.03.1951r. liczył 334 żołnierzy i 2 pracowników kontraktowych. Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 0181/Org. oraz Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0111/Org. 40 Liniowo Eksploatacyjny Batalion Łączności z dniem 20.12.1956 rozformowano i włączono do powstającego 9 Pułku Łączności.

1956 - 1994 – 9 Pułk Łączności

Rozkazem MON Nr 031/Org. z dnia 19.04.1957r. 9 pułk łączności o numerze 4425 Białobrzegi został przeformowany i zgodnie z nowym etatem Nr 14/124 z dnia 17.04.1957r. liczył: 505 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego WP Nr 071/Org. z dnia 30.06.1958r. dokonana została zmiana numeru jednostki z JW 4425 na JW 2474.

W dniu 05 października 9 Pułk Łączności otrzymał sztandar wojskowy. Aktu wręczenia jednostce sztandaru dokonał Szef Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Aleksander Jankowski.

W oparciu o zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego WP Nr 0102/Org. z dnia 04.10.1958r. Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego zgodnie z nowym etatem Nr 14/136 z dnia 04.10.1958r. przeformował pułk zwiększając stan osobowy: 919 żołnierzy i 11 pracowników cywilnych.

- 60 Batalion Liniowo – Eksploatacyjny;

- 75 Batalion Liniowo – Eksploatacyjny;

- 102 Liniowy Batalion Łączności;

- 97 Kompania Łączności KSD;

- 40 Liniowy Pułk Łączności.

W 1986r. przedyslokowany do Skierniewic Batalion Radioliniowo – Kablowy.

Przeznaczeniem 9 Pułku Łączności było zapewnienie łączności dla potrzeb Dowództwa i Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

od 1994 - 2007 - 9 Pułk Dowodzenia Na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 096/Org. z 29 listopada 1993r. 9 Pułk Łączności 1 lipca 1994 r. sformowano 9 Pułk Dowodzenia na bazie:

- 9 Pułku Łączności (JW 2474); - 4 Pułku Zabezpieczenia Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

W 1994r. ufundowany został przez kadrę jednostki oraz mieszkańców gmin Radzymin i Nieporęt sztandar pułku.

Akt wręczenia 9 Pułkowi Dowodzenia sztandaru wojskowego według nowego wzoru miał miejsce 14 sierpnia 1994r. Z dniem 1 stycznia 1999r. 9 Pułk Dowodzenia został podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych, jako 9 Pułk Dowodzenia Wląd. Jednostka zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr 0-4 z dnia 9 stycznia 2001r., w lipcu 2004r. roku przeszła na nowe struktury organizacyjne i rozlokowana została w dwóch garnizonach: Białobrzegi i Skierniewice. Realizowała zadania dostosowane do zadań i potrzeb Dowództwa Wojsk Lądowych.

Dziedzictwo tradycji 9 Pułku Dowodzenia

Decyzją Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.08.1994r. (Dz.Rozk. MON z 1994r., poz. 81) z dniem 15 sierpnia 1994r. jednostka przejęła dziedzictwo tradycji:

- 1 Pułku Łączności w Zegrzu 1921 – 1929.

- 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 Armii Wojska Polskiego 1944 – 1946.

- 9 Pułku Łączności 1956 – 1994.

28 października nawiązujący do roku 1921 kiedy to w Zegrzu sformowany został 1 Pułk Łączności. Żołnierze pułku podczas ćwiczeń wielokrotnie dawali przykład profesjonalizmu, w zakresie rozwinięcia i eksploatacji stacjonarno-polowych stanowisk dowodzenia i organizacji systemów łączności na rzecz Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego i obecnie Dowództwa Wojsk Lądowych.Historię jednostki tworzyło 16 jej dowódców

1956-1961 płk Feliks Konty

1961-1962 płk Andrzej Szott

1962-1968 płk Henryk Chlebanowski

1968-1972 płk Stanisław Flak

1972-1975 płk Andrzej Falęciak

1975-1978 płk Stanisław Gorlicki

1978-1981 płk Witold Rogalewicz

1981-1986 gen. bryg. Witold Cieślewski

1986-1989 gen. bryg. Edmund Smakulski

1989-1995 płk Wiesław Bieliński

1995-2002 płk Jerzy Stwora

2002-2006 płk Zbigniew Ciekanowski

2007 – do lipca płk Marek Stolarz

2007 – od lipca ppłk Adam Kotowoda

2008 - 2016 ppłk Jarosław Zdun

2016 - 2018 ppłk Piotr Urbaś


Historia 9 batalionu dowodzenia

9 batalion dowodzenia zgodnie z rozkazem Dowódcy Garnioznu Warszawa nr Z-35/2012 z dnia 23.10.2012 roku z dniem 1 stycznia 2013 został sformwoany na bazie 9 batalionu łącznści. Na podstawie Decyzji nr 292/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 października 2013 roku 9 batalion dowodzenia przejął dziedzictwo tradycji 

a) 1 Pułku Łączności w Zegrzu (1921 - 1929)

b) 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 Armii Wojska Polskiego (1944 - 1946)

c) 9 Pułku Łączności (1956 - 1994)

d) 9 Pułku Dowodzenia w Białobrzegach (1994 - 2007)

e) 9 batalionu łączności (2007-2012)

Święto jednostki obchodzone jest w dniu 18 października

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych