BIP
9 batalion dowodzenia
Kto jest kim
Dowódca 9 batalionu dowodzenia

ppłk Przemysław KURZAWIAK

Urodził się 07.01.1970 roku w Grudziądzu. We wrześniu 1989 roku rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski jako podporucznik objął obowiązki dowódcy plutonu radiowego w 33 batalionie łączności 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, gdzie następnie (po przeformowaniu 33 batalionu łączności w 12 batalion dowodzenia w 1994) pełnił kolejno obowiązki na stanowiskach Dowódcy kompanii łączności, Oficera sztabu, Oficera operacyjnego, Szefa Sekcji S-3/Pełnomocnika ds. OIN, Szefa Sztabu oraz Zastępcy Dowódcy batalionu. W latach 2014 do 2017 realizował zadania Szefa Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności w Sztabie 12 Brygady Zmechanizowanej. W roku 2017 pełnił obowiązki Dowódcy batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych

Z dniem 16 kwietnia 2018 roku Rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ wyznaczony został  na stanowisko Dowódcy 9 batalionu dowodzenia.
ppłk Przemysław KURZAWIAK w marcu 2001 roku ukończył studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kierunku sieci i systemy telekomunikacyjne   uzyskując tytuł magistra inżyniera.
Następnie kontynuował naukę w uczelniach cywilnych i wojskowych, podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie współczesnych technik telekomunikacyjnych.
ppłk Przemysław KURZAWIAK ma żonę Katarzynę oraz córkę Alicję i syna Pawła. Interesuje się teleinformatyką i astronomią.
W chwilach wolnych jest częstym bywalcem teatru.


 

Zastępca Dowódcy 9 batalionu dowodzenia

 

mjr Grzegorz ZYGAN

 

Mjr Grzegorz ZYGAN jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (2004). W 2005 roku ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku „Pedagogika resocjalizacyjna” i uzyskał tytuł magistra. Studia podyplomowe ukończył w 2015 roku w Akademii Obrony Narodowej na kierunku „Zarządzanie i Dowodzenie w Środowisku  Zautomatyzowanych Systemów Teleinformatycznych”.
Po ukończeniu szkoły w 2004 roku pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu objął w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W jednostce tej pozostał do 2008 roku pełniąc służbę wojskową na stanowiskach służbowych dowódcy plutonu rozpoznawczego, dowódcy plutonu artylerii przeciwlotniczej oraz zastępcy dowódcy baterii przeciwlotniczej.

 W 2008 roku został przeniesiony do 6 batalionu dowodzenia w Śremie w którym to w latach 2008-2016 pełnił obowiązki na stanowiskach służbowych Szefa Sekcji Szkolenia oraz Szefa Szkolenia.

 Od 2016 roku swoją służbę zawodową mjr Grzegorz ZYGAN związał z garnizonem Zegrze oraz z 9 batalionem dowodzenia w którym to jest zastępcą dowódcy batalionu.

Mjr Grzegorz ZYGAN jest szczęśliwym mężem oraz wspaniałym ojcem dwójki dzieci - 7 letniej Zuzanny i 5 letniego Antoniego.

 Zainteresowania to pływanie, siatkówka i motoryzacja.

 


Szef Sztabu 9 batalionu dowodzenia

 kpt. Linda RAWICKA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych