BIP
9 batalion dowodzenia
Aktualności
Przekazanie obowiązków Dowódcy 9 Batalionu Dowodzenia
12.01.2018
Dnia 11.01.2018 r. na Placu Apelowym w Białobrzegach Dowódca 9 Batalionu Dowodzenia ppłk Piotr Urbaś przekazał obowiązki swojemu zastępcy mjr Grzegorzowi Zyganowi.

Uroczystość odbyła się w na Placu Apelowym zgodnie z Ceremoniałem Sił Zbrojnych RP w obecności  sztandarów 16 PDZ i 9 bdow  oraz licznie zgromadzonych żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dowódcy 16 PDZ gen. dyw. Markowi Sokołowskiemu przez Dowódcę 9 batalionu dowodzenia ppłk Piotra Urbasia o gotowości pododdziałów do Uroczystego Apelu z okazji przekazania obowiązków dowódcy 9 batalionu dowodzenia. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu Hymnu Państwowego zdający obowiązki dowódcy 9 bdow ppłk Piotr Urbaś przywitał przybyłych na ceremonię gości. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru między zdającym obowiązki ppłk Piotrem Urbasiem i przyjmującym obowiązki mjr Grzegorzem Zyganem.

W dalszej części uroczystości odczytane zostały rozkazy o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

 

 W Sali Tradycji ppłk Piotr Urbaś ze wzruszeniem podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie na uroczystość oraz za współpracę i pomoc jaką otrzymywał. Następnie dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej. Po przemówieniach był czas na gratulacje oraz życzenia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                zdjęcia :Mirosław Duda  tekst mł. chor. Artur Adamczyk

   Galeria

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych